woensdag 21 november 2012

Reactie Plangroep op het artikel ‘Zomaar een verhaal van een debiteur in schuldproblemen’


"Wij vinden het jammer dat Observatrix ervoor heeft gekozen om slechts een deel van het artikel uit het Leidsch Dagblad te plaatsen. Uit het volledige artikel blijkt namelijk dat er tijdens het gehele traject problemen waren. Pas gedurende het laatste half jaar heeft PLANgroep het traject overgenomen van ISD Rijnstreek. Verder betreuren wij het dat de opmerkingen die PLANgroep en de gemeente Alphen aan den Rijn op het artikel hebben gegeven, niet helemaal zijn overgenomen door de journalist. Wij zijn dan ook van mening dat het artikel geen juist beeld geeft van deze zaak. Deze complexe zaak is te eenzijdig belicht. Verder kiest PLANgroep ervoor om verder niet meer inhoudelijk te reageren omdat wij de privacy van de klant die met zijn volledige naam in het artikel staat, niet willen schaden".

Naschrift:
Terecht wijst PLANgroep erop dat ook anderen  bij de schuldhulpverlening aan de debiteur in kwestie betrokken zijn geweest. Met plaatsing van deze passage heb ik niet beoogd anderszins te suggereren. Als regel plaats ik een deel dat mij opvalt. Zo ook hier.

In iedere organisatie zijn dossiers aan te wijzen waar zaken mislopen en merkwaardig genoeg blijken misslagen zich dan niet zelden in een geval te concentreren. Professionaliteit vergt daar ruiterlijk mee om te gaan, aansprakelijkheid te erkennen en schade te vergoeden - daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld. Dan slapen debiteur en  hulpverlener beter!