maandag 26 november 2012

Ook PvdA voorstander van beslagregister

Van de website:

"De PvdA vindt dat de wetgeving over het vaststellen van de beslagvrije voet strikter nageleefd moet worden. In de praktijk blijkt namelijk dat deurwaarders en overheidsinstanties niet in staat zijn om de juiste beslagvrije voet vast te stellen. Dit komt omdat gegevens over gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven vaak ontbreken. Een oplossing die de PvdA hiervoor heeft aangedragen, is het opzetten van een Landelijk Beslagregister. Daarmee kan beter in de gaten worden gehouden of mensen met schulden niet onder de beslagvrije voet terecht komen. Dat is goed voor de schuldeiser en de schuldenaar ".