maandag 26 november 2012

Nieuwe fraudewetgeving onevenwichtig door gebrek aan incasso-effectrapportage

Van Binnenlands Bestuur:

"De nieuwe wet om uitkeringsfraude aan te pakken is te star. De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft dat maandag gezegd tegenover de NOS. De wet regelt dat iemand die fraude pleegt met uitkeringen meteen heel zwaar bestraft wordt. Maar volgens de ombudsman is er niet altijd sprake van kwade wil. Vaak hebben mensen de formulieren niet goed begrepen. Een hoge boete is dan niet op haar plaats, vindt hij.

Volgens de ombudsman hebben de gemeenten en uitvoeringsorganisaties als UWV en Sociale Verzekeringsbank ook kritiek op de wet. Zij vinden dat ze in individuele gevallen een eigen afweging moeten kunnen maken. Brenninkmeijer noemde de wet ,,onuitvoerbaar''.


Kanttekening:
In veel gevallen zal de aanwezigheid van een fraudeschuld tot gevolg hebben dat de debiteur (voorlopig?) niet wordt toegelaten tot minnelijk en wettelijk traject.

Bij deze wet ontbreekt de incasso-effectrapportage die volgens de auteurs van Paritas Passe noodzakelijk is om te overzien wat de gevolgen zijn van een nieuwe wet voor incasso- en debiteurenland.

De Staat haalt met spierballenwetgeving met een hark de meeropbrengst naar zich toe en vergeet dat mensen ook behoefte hebben aan bed, bad en brood en dat handelscrediteuren ook recht zouden moeten hebben op hun deel.