dinsdag 20 november 2012

Nationale Ombudsman: debiteuren te hard afgeknepen

Uit het ND:

"Deurwaarders en overheidsinstanties stellen het deel van het inkomen voor levensonderhoud en vaste lasten, de beslagvrije voet, vaak te laag vast. Daardoor komen veel mensen onnodig onder hun bestaansminimum terecht, stelt Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer na onderzoek.

Schuldeisers moeten bij beslag op loon of uitkering rekening houden met de zogeheten beslagvrije voet. De hoogte daarvan is wettelijk vastgelegd op minimaal negentig procent van de bijstandsnorm. Bij de berekening moeten onder meer de woonlasten en de premie voor de zorgverzekering in acht worden genomen.

Volgens de ombudsman stellen deurwaarders en instanties als het UVW de beslagvrije voet echter maar al te vaak te laag vast, door bijvoorbeeld geen rekening te houden met de samenstelling van het huishouden of door een standaardberekening te maken. Dat kan leiden tot nog meer betalingsachterstanden, zegt Brenninkmeijer. “Ook kinderen kunnen de dupe worden.”


Vraag is dan wel of de deurwaarder voldoende informatie heeft. Daarom is het zo belangrijk dat er een beslagregister komt, vergelijk Paritas Passe.