vrijdag 16 november 2012

Minder verkochte woningen geregistreerd in oktober 2012

Bericht van kadaster.nl:

"In oktober 2012 registreerde het Kadaster 8.507 verkochte woningen. Dit is een daling van 10,0% ten opzichte van oktober 2011 (9.453). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2012, is er sprake van een stijging van 19,1%. Het Kadaster registreerde toen 7.143 verkochte woningen.

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in oktober 2012 met 17,9% af ten opzichte van oktober 2011, van 17.371 naar 14.268. Vergeleken met september 2012 (13.082) is er een stijging van 9,1%.

In oktober 2012 vonden 225 executieveilingen plaats. Dit is een lichte daling van 0,4% ten opzichte van oktober 2011 (226)".


Kanttekening:
De relatieve stijging ten opzichte van september wordt vermoedelijk verklaard door het Kunduz-effect. Tot 1 januari 2012 is het nog mogelijk aflossingvrije hypotheken af te sluiten - aannemend dat banken die willen verstrekken, zie ook NOS.