vrijdag 2 november 2012

Leidt Rutte 2 tot toename "hidden hungry" in Nederland?

Uit de Volkskrant:

"Breed is uitgemeten dat Rutte II zal nivelleren, maar vergeten wordt dat door het regeerakkoord ook een enorme tweedeling in de samenleving dreigt. De inkomensverschillen tussen de mensen met twee of drie keer modaal en die met een minimumloon verminderen, maar de verschillen tussen werkende haves en de have-nots met een uitkering zullen fiks worden vergroot".

"Begin deze week was op de BBC een onthutsende documentaire te zien met de titel Britains hidden hungry (de verscholen hongerigen van Groot-Brittannië). Er zijn tienduizenden in dat land die zich maar één schamele maaltijd per dag kunnen permitteren of hun kinderen met droog brood naar school moeten sturen.

Wie in Nederland op zijn 45ste als kostwinner wordt ontslagen, valt na één jaar terug op een inkomen van 1.000 euro bruto per maand (70 procent van het minimumloon) en komt daarna in de bijstand. Er is nog een potje voor omscholing beschikbaar waarmee een poging kan worden gedaan om van bankemployé binnen een jaar timmerman, kok, journalist of verpleegkundige te worden, in de vage hoop dat daar vraag naar is.

Baantjes
Ontslagen vakmensen zullen hier net als in de VS of Groot-Brittannië op hoge leeftijd twee of drie baantjes bij elkaar gaan scharrelen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Schoonmaken van 's morgens vijf tot acht, pakketjes rondbrengen van negen tot vijf en borden wassen van 's avonds acht tot tien". 


Commentaar:
Het is in politiek Nederland van oudsher de gewoonte te doen alsof voedselbanken overbodig zijn gelet op de uitstekende sociale voorzieningen. Wie ogen heeft om te zien, weet beter.

Duizenden in Nederland hebben onvoldoende geld om voedsel te kopen bijvoorbeeld omdat zij te laag geletterd zijn om aan alle formaliteiten te voldoen of verbrijzeld worden door een samenloop van executiemaatregelen (zie Paritas Passe).

De tijd zal leren wat het nieuwe kabinet in dit vlak gaat aanrichten; voorlopig zijn er er veel vragen maar weinig antwoorden. Dat de ontslagbescherming in de hoogte van de ontbindingsvergoedingen veel te ver was doorgeschoten was al jaren evident en maakt dat oudere slecht functionerenden met veel dienstjaren alleen met veel schade kunnen worden ontslagen. Dat mensen met een salarisniveau hoger dan hun marktwaarde jarenlang in de WW bleven hangen omdat 70% van het laatstverdiend inkomen meer is dan hun marktwaarde was ook bekend. Dat vakbonden zich voornamelijk richten op oudere werknemers  die meer dan hun marktwaarde verdienen en alleen denken in termen van verworven rechten met een vijandbeeld van werkgevers zie ik ook dagelijks.

De tijd zal moeten leren hoe de nieuwe staatsinrichting gaat voorzien in de bescherming van degenen die bescherming nodig hebben. In het regeeraccoord heb ik een passage node gemist over de bestrijding van de ongewenste gevolgen van de samenloop van incassomaatregelen. Deze Kamerbreed onderschreven maatregel heeft in ieder geval kennelijk geen prioriteit.