zaterdag 10 november 2012

Han von den Hoff (bureau Wsnp): aanbod schuldhulp kan gemeentelijk verschillen

Zie deze link

Zeer goed interview waarin wordt gesproken over het risico dat debiteuren door een meer terughoudende benadering van gemeenten tussen wal en schip vallen en niet worden geholpen, Daardoor kunnen problematische schuldsituaties escaleren en nemen de maatschappelijke kosten toe om de gevolgen van die escalatie ongedaan te maken.