dinsdag 20 november 2012

Gemeenten drijven OZB-lasten verder omhoog

En weer blijft vader Staat zijn zakken vullen, zie Elsevier:

"Gemeenten verhogen de ozb onder meer om bezuinigingen op te vangen of de begroting sluitend te krijgen. Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in ruim honderd gemeenten blijkt dat de ozb gemiddeld stijgt met 2,7 procent, van 256 naar 263 euro, meldt de NOS dinsdag.

De gemiddelde WOZ-waarde daalt met 4,1 procent van 251.400 naar 241.000 euro".
De overheid laat op dit moment geen mogelijkheid onbenut om het vertrouwen van de burgers in de overheid verder te ondermijnen. De publieke zaak is daarmee niet gediend - en de macro economische toestand evenmin. Op deze manier verdiept de recessie zich steeds verder.