donderdag 15 november 2012

Communicatie deurwaarders en schuldhulp voor verbetering vatbaar


Nadja Jungmann en Paul Otter (Incassade) publiceerden gisteren een zogenaamde whitepaper "Samen sterker Over de toegevoegde waarde van gestructureerde communicatie  tussen deurwaarders en schuldhulpverlening":

"In de praktijk is de samenwerking tussen deurwaarders en de schuldhulpverlening wisselend van kwaliteit. Schuldhulpverlening houdt deurwaarders lang niet altijd actief op de hoogte van de voortgang van een dossier. En de onderbouwing van voorstellen om kwijtschelding of een pas op de plaats is niet altijd als voldoende te kwalificeren. Op hun beurt blijven deurwaarders soms incasseren in situaties waarin dat vooral leidt tot bijkomende kosten. 

In de zomer van 2012 spraken wij over de vraag wat er  nodig is om tot een efficiëntere en effectievere samenwerking te komen tussen deurwaarders en schuldhulpverlening. Onze conclusie was dat voorspelbaarheid en transparantie door communicatie de belangrijkste sleutels zijn. Voorspelbaarheid dat beide partijen van elkaar weten welke afwegingen er in welke situaties gemaakt worden (en dus in welke situaties een schuldregeling tot de mogelijkheden behoort). Transparantie dat men wederzijds de actuele status weet van de individuele dossiers. Communicatie is daarvoor de bindende factor".