dinsdag 2 oktober 2012

Werd de butler ook nog gemarteld ten Vaticane tijdens de voorlopige hechtenis?

Uit The Guardian:

"In a statement to a Vatican court, Paolo Gabriele said after his arrest in May he had been held for at least 15 days in isolation, in a room so narrow he could not outstretch his arms, and where the lights were kept on 24 hours a day.

The 46-year-old told the three judges trying him for aggravated theft that the continuous light had "hurt" his vision, adding that officers had put him under psychological pressure, denying him pillows on his first night in custody.

Attending the hearing was Domenico Gianni, the head of the Vatican police, who was left visibly blushing by the claim. The presiding judge, Giuseppe Dalla Torre, ordered an inquiry.

After the hearing, a Vatican spokesman, Federico Lombardi, said Gabriele had been held in custody according to "international standards", adding: "I didn't have the impression that the conditions harmed the dignity of the prisoner."

Kanttekening:
Wat zouden de betrokken uiteraard allemaal zeer brave en R.K. politie-agenten nu onder ede gaan verklaren over de verblijfscondities? Dat het allemaal pico bello was na hiertoe in het forum internum te zijn geadviseerd met het oog op de hogere belangen die hier spelen? "Paris vaut bien une messe", maar dan net even anders.

Wat zijn de gevolgen voor de strafvervolging als een verdachte is op een dergelijke wijze is behandeld tijdens het gerechtelijke vooronderzoek? Aan het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens zal er in ieder geval niet worden getoetst. Daar staat de R.K.K namelijk ver boven in haar hoogstaande opvattingen over moraliteit en fatsoen.

Wat is trouwens de waarde van de verklaringen van pater Lombardi destijds dat het allemaal wel snor zat met het gevangenisregime? Wat is de waarde van zijn overige verklaringen in het algemeen?

Positief is in ieder geval wel dat de butler de gelegenheid krijgt over de verblijfscondities tijdens een openbare zitting zijn beklag te doen.