donderdag 25 oktober 2012

Vonnis Rechtbank Maastricht Haffmans met veel opvallende details

zie link

Terecht is de eiseres in het ongelijk gesteld aangezien deze zich meerderjarig en toerekeningsvatbaar heeft begeven in een om vele redenen ongewenste en te laken relatie.

Het vonnis lezend kan ik mij niet aan de gedachte onttrekken dat bij de Rechtbank sprake was van een zekere geamuseerdheid bij het schrijven van het vonnis (zie bijvoorbeeld "opgebloeid")

De beroepstermijn bedraagt drie maanden na datum vonnis.