donderdag 4 oktober 2012

Verslag zitting gisteren in procedure tegen butler paus

Hierbij weer de link naar de procesdag gisteren in het proces tegen de butler van de paus.

Wat valt op?
1. De in beslag genomen computers zijn niet onderzocht.
2. De overige in beslag genomen documenten ongeveer 100.000 pagina's zijn niet onderzocht, laat staan gerubriceerd.
3. Er zijn bij de huiszoeking geen handschoenen gebruikt om besmetting bewijs te voorkomen.
4. De vragen van de advocaat van de verdachte lijken er op te zijn gericht dat er meer uit het huis is weggehaald dan erin past waarmee de vraag ontstaat of er materiaal is toegevoegd bij de huiszoeking.

Het pleit niet voor de kwaliteit van de rechtsgang dat het onderzoek kennelijk niet is voltooid of zodanig is geweest dat de kans wordt beperkt dat aanwijzingen worden gevonden welke andere betrokkenen er eventueel zouden zijn (kardinalen?).

In dit stadium een niet voltooide zaak op de zitting brengen en voor de behandeling zo weinig tijd voor uittrekken pleit opnieuw niet voor de rechtstatelijkheid van het Vaticaan, zeker niet wanneer daarbij ook nog eens de inmiddels erkende ondermaatse kwaliteit van de verblijfsomstandigheden tijdens de voorlopige hechtenis in aanmerking worden genomen: wel de H. Mis maar geen hoofdkussen in een ruimte waarin je je armen niet kunt strekken en drie weken lang het licht 24/7 wordt aangelaten.

De door kardinalen in de media herhaalde mededeling dat de paus waarschijnlijk gratie gaat verlenen van een eventueel op te leggen straf zou kunnen duiden op een deal met de verdachte; gratie wanneer je geen namen noemt van andere betrokkenen.

De vraag is niet beantwoord wat de butler tot zijn handelen heeft bewogen. Hij verklaart veel van de paus te houden maar steelt tegelijk onder meer de inhoud van deels te vernietigen documenten en is ook erg geinteresseerd in vrijmetselarij en de werkwijze van geheime diensten? Aanstaande zaterdag wordt het proces verder afgeraffeld en afgesloten -misschien dat de verdediging dan nog iets interessants te melden heeft. Ik ken uit Nederland gevallen waarin het concept van de uitspraak al in het dossier ligt voordat de zitting heeft plaats gevonden. Misschien is dat hier ook wel zo, waarbij alleen de "paragraaf samenvatting verweer verdachte" door de griffie nog even in acht regels moet worden samengevat.

Wedden dat U deze details niet zult lezen in "The Catholic Daily Prophet" die naar verluidt met zijn laatste stuiptrekkingen bezig is?