vrijdag 5 oktober 2012

Steeds vaker erfgenamen in problemen door schuldeisers die over lijken gaan

Hierbij drie voorbeelden uit De Telegraaf:
voorbeeld 1
voorbeeld 2
voorbeeld 3

De toename hangt mijns inziens niet alleen samen met de recessie, maar ook met de veranderingen in de deurwaarderswereld van het afgelopen decennium en de professionalisering aan de zijde van crediteuren waarbij soms door verkoop van vorderingen een grote afstand tussen crediteur en debiteur bestaat en de neiging van een kale kikker veren te plukken door riemen en ruiten sterk is toegenomen, vergelijk het KBvG-rapport "Paritas passe" 

Het overlijden van de insolvente debiteur is een kans om te proberen de erfgenamen te plukken. Het kan nooit de bedoeling zijn dat door het overlijden van een debiteur, die weinig tot niets heeft, het verhaalbaar vermogen voor de crediteur toeneemt omdat nu ook de erfgenamen kunnen worden geplukt.

Het is dringend noodzakelijk dat wetswijziging plaats vindt. Wie ervoor kiest te aanvaarden neemt uiteraard ook de schulden over. Wie daarvoor niet kiest maar er onwetend in glijdt moet worden beschermd.

Inmiddels echter wordt het land nog steeds niet bestuurd en moeten we maar afwachten of het probleem wordt opgelost of dat ook de nieuwe regering ervoor kiest de andere kant op te kijken, zoals de vorige regering dat doorgaans ook placht te doen als de noden van de minder bedeelden aan de orde waren. Is het geen tijd voor nadere kamervragen na het kluitje in het riet van verleden week?