maandag 29 oktober 2012

Regeeraccoord: rente restschuld vijf jaar aftrekbaar

Uit het regeeraccoord:

"101. Restschulden

De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op
restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen in box 1".