donderdag 25 oktober 2012

Nieuwe plannen voor oplossing restschuld-problematiek

Van RTL Nieuws:

"Het Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis en de NVM vinden dat de hypotheekrenteaftrek ook moet gelden voor eventuele restschulden bij een verhuizing.

Volgens Vereniging Eigen Huis staat één op de zes koophuizen momenteel 'onder water'. Dat betekent dat bij een eventuele verkoop de hypotheek hoger is dan de verkoopprijs, waardoor mensen een restschuld overhouden.

Dat stagneert de woningmarkt. "Er zijn veel mensen die willen of moeten verhuizen, maar dat toch niet doen omdat ze geen restschuld willen", zegt Vereniging Eigen Huis. "Het is een relatief eenvoudige politieke ingreep om de renteaftrek daar ook voor te laten gelden." Dat zou de doorstroom op de huizenmarkt bevorderen, menen de verenigingen".

Kanttekeningen:
Het is goed dat publiek meer aandacht wordt besteed aan de restschuld-problematiek. Banken bagatelliseren het probleem om zo meer de gelegenheid te houden de debiteur in stilte te roosteren - en daarna bijvoorbeeld zelf voor een appel en een ei het huis uit de veiling te laten kopen door een 100%-dochter teneinde als de tijden beteren de winst naar zich toe te kunnen halen voor nieuwe bonussen wegens overperformance - de kwalificatie "lijkenpikken" lijkt mij dan meer van toepassing.

Hopelijk heeft het komend kabinet voor deze problematiek meer oog dan het vorige en worden de banken in hogere mate aangesproken op hun actieve bijdrage aan het actuele schuldendal.