donderdag 4 oktober 2012

"Meer kansen voor de kleine zelfstandige budgetcoach"

Dennis Luisterburg op gemeente.nu:

"De organisatorische positie – de plaats in het grote geheel – van kleine ondernemingen in de branche van schuldhulpverlening en budgetcoaching is beperkt. Ze hebben zelden de langlopende contracten met ketenpartners, die grote publieke organisaties vaak hebben. Ze zijn minder georganiseerd in beroeps- of brancheorganisaties. Ze staan qua concurrentie op achterstand. De meesten geven aan moeilijk aan klanten en opdrachten te kunnen komen.

De juridische positie – de rechten en plichten – van de kleine zelfstandigen is afhankelijk van de dienst(en) die zij aanbieden. Bieden zij zuiver budgetcoaching aan, dan gelden geen bijzondere rechten en verplichtingen. Heeft de kleine zelfstandige het beheer over de gelden van de cliënt (bijvoorbeeld budgetbeheer of beschermingsbewind), dan moet hij zich onder meer houden aan de Wet op het financieel toezicht. Betaalde schuldbemiddeling door zelfstandigen is zelfs helemaal verboden, zo schrijft artikel 47 van de Wet op het consumentenkrediet (WCK) voor. 

Ik vind dat de kleine zelfstandigen meer kansen moeten krijgen op deze ‘moeilijke’ markt, liefst in goede samenwerking met de reeds langer bestaande organisaties".