woensdag 24 oktober 2012

Komen er spoedig nieuwe SSPX-bisschoppen?

Gisteren is hoogwaardige excellente idioot Williamson wegens persisterend wangedrag al dan niet definitief buiten de lijnen gewerkt door de SSPX. Zie bericht NOS

Aangezien er drie bisschoppen nodig zijn om onder de vlag van de apostolische successie een bisschop te wijden, betekent dit dat er nu niemand meer op de reservebank zit voor de wijding van een nieuwe bisschop.

Dit betekent dat de SSPX vermoedelijk snel een of meerdere bisschoppen moet wijden om op termijn althans optisch te overleven. Tres faciunt collegium. Dit zou voor Rome hangende de onderhandelingen niet aanvaardbaar zijn geweest en leidt opnieuw tot excommunicatie ipso facto.

Ongetwijfeld heeft Williamson dit voorzien en daarmee een extra druk kunnen uitoefenen om de onderhandelingen te laten stranden; de drie andere SSPX-bisschoppen stonden klem gegeven enerzijds hun wens hem eruit te zetten om Rome te behagen en anderzijds de noodzaak die er dan ontstond voor bisschopsuitbreiding hetgeen Rome niet zou behagen.

Het leven kan soms toch zo ingewikkeld zijn - zeker als je eenmaal bent begonnen je in de ongehoorzaamheid te storten en je daarmee buiten de communio te plaatsen! Ongehoorzaamheid genereert nieuwe ongehoorzaamheid.