zondag 28 oktober 2012

In memoriam mevrouw J.J.M. van den Toorn-Jansen (1918-2012)

Op 20 oktober 2012 overleed te Schiedam mevrouw J.J.M. (“Jo”) van den Toorn-Jansen.

Mevrouw Van den Toorn is van zeer jongs af aan in katholiek Nederland actief geweest niet alleen in gesproken en geschreven woord maar ook in daad. Zij was niet voor niets geboren in Rotterdam! Samen met haar echtgenoot was zij jarenlang zeer actief als tertiaris van de Orde der Dominicanen in Schiedam. Zij liet zich daarbij onder meer inspireren door de fameuze pater Dr. A.H. Maltha O.P., schrijver van onder meer “Ik heb het geloof bewaard”. Zij was een groot kenner van de R.K. geloofsleer waaronder begrepen de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie.  Zij was een van de oprichters van het Katholiek Nieuwsblad en publiceerde onder meer ook in het tijdschrift Waarheid en Leven.

Haar leven lang was zij actief in haar eigen parochie van de inmiddels H. Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans in Schiedam. In nauwe samenwerking met pastoor (inmiddels Mgr.) P.M. Vismans bracht zij deze parochie tot grote bloei. De devotie tot Sint Liduina, die van omstreeks 1380 tot 1433 leefde in Schiedam en wier Vita is beschreven door de befaamde Thomas a Kempis, werd gestimuleerd met een jaarlijkse gedachtenis inclusief ommegang door de stad. Jaarlijks werd in de parochie een reeks bijeenkomsten gericht op geloofvorming gehouden onder meer in het kader van de voorbereiding van het millennium, De kerk aan de Singel werd in 1990 door Paus Johannes Paulus II verheven tot basiliek. Pastoor Vismans werd in 2006 door paus Benedictus XVI benoemd tot erekapelaan van de paus.

In 1982 richtte Mevrouw Van den Toorn de Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk op die al spoedig tot een baken in zee werd voor honderden R.K. Vrouwen als bron van geloofskennis en bemoediging in maandelijkse bijeenkomsten. Mevrouw Van den Toorn wist dat in het gezin, de huiskerk, de moeder bij uitstek degene was die zorgde voor de geloofsoverdracht niet alleen in woord maar wellicht nog meer in daad. Ik heb het voorrecht gehad enkele jaren voorzitter te zijn geweest van deze vereniging en werd daarbij getroffen door de vanzelfsprekende edelmoedigheid van de dames; velen van hen kwamen maand in maand uit van heinde en verre naar de bijeenkomsten in Den Bosch om zich te laten inspireren door goede liturgie en een keur van uitgelezen sprekers.

De Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk heeft zich ook krachtig geroerd in het maatschappelijk en kerkelijk debat. Een van de aandachtspunten daarbij was de lamentabele kwaliteit van de H. Missen die onder de auspiciën van de bisschoppen op zondagochtend werden uitgezonden door KRO/RKK waardoor vele thuiszittenden de authentieke R.K. geloofsinspiratie werd onthouden. Zij heeft gelukkig nog mogen meemaken dat aan deze misstand na decennia eindelijk een halt toe werd geroepen. Terecht was zij begiftigd met de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en werd haar uitvaart afgelopen vrijdag gedaan door kardinaal Simonis met wie zij altijd zeer goede contacten heeft onderhouden.

Dat in de woelige periode na Vaticanum II en zijn tsunami van heterodoxie in Nederland het authentieke R.K. geloof is bewaard en overgeleverd is te danken aan mevrouw Van den Toorn en een handvol anderen die door hun krachtig handelen en inspirerende woorden in het publiek discours de moed en de hoop erin hielden bij vele trouwe gelovigen die in eigen milieu werden beschouwd als en zelfs niet zelden uitgemaakt voor “achterlijk”. Zeer vele gelovigen zouden zonder mevrouw Van den Toorn niet zijn geworden, wie zij zijn. Tot diegenen reken ik in dankbaarheid ook mij zelf.

Bidden wij voor haar zielerust op voorspraak van de Dominicaner Heilige Caterina van Siëna (“Een vrouw die niet zweeg in de Kerk”), voor wie Mevrouw Van den Toorn een grote devotie had. Deze heilige is niet toevallig ook de patrones van de Vereniging Vrouwen in de R.K. Kerk.

“Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei”