woensdag 24 oktober 2012

Hulde actie bisschop Hoogmartens bij sluiting Ford-fabriek Genk

“Het eenzijdig opzeggen van het onlangs afgesloten sociale akkoord dat de toekomst verzekerde, is onaanvaardbaar en bijzonder kwetsend voor de werknemers. Wij doen een oproep tot de politieke en economische verantwoordelijken om de getroffenen opnieuw hoop en perspectief te bieden. De economische logica van een maximale winst is niet de logica van het kerkelijke sociale denken. Een bedrijf is het resultaat van de arbeid van velen. Het voortbestaan ervan is niet alleen een zaak van de directie en de aandeelhouders, maar van alle betrokkenen”.

Zie Limburg Actueel

Prijzenswaardig dat een bisschop zich uitlaat over prangende sociale kwesties waarbij voorzienbaar een wereld aan leed zal ontstaan.
Ik kan mij niet voorstellen dat een dergelijke bisschop valsheid in geschrifte pleegt dan wel eraan meewerkt dat anderen dit doen. Belgie boppe!

Hebt U ooit in Nederland een bisschop gehoord over het schrijnend leed dat wordt veroorzaakt door lacuneuze regelgeving in Nederland waardoor sommigen diep onder de beslagvrije voet moeten leven en letterlijk niet te eten hebben, of een woord van betrokkenheid horen uiten als een debiteur zichzelf in brand steekt voor de hypotheekbank of wanneer een compleet gezin om het leven komt door schuldproblemen waarbij de ouders geen uitweg meer zien? Ik ook niet!