dinsdag 2 oktober 2012

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 4 slot

Vierde en laatste gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (zie ook deel 1, deel 2 en deel 3):

"Komen banken in de problemen wanneer zij worden gedwongen de financiële gevolgen van hun structureel wanbeleid te dragen, dan moeten zij maar worden genationaliseerd, niet tijdelijk maar voorgoed wegens persisterend misbruik van maatschappelijk vertrouwen en het opblazen van de economie van in ieder geval alle landen van de westerse wereld tot een enorme luchtbel die op het punt staat te knappen en waarbij met man en macht moet worden gestreden om dat te voorkomen.

Ik verheug mij op een nieuwe regering die niet voortdurend, al dan niet schaterend van het lachen, wegkijkt van de schuldenproblematiek en van de mensen die als gevolg daarvan dag in dag uit moeten doortobben (samen met hun minderjarige kinderen). Daarbij is het noodzakelijk dat de banken als voornaamste veroorzakers van de economisch crisis aan de teugel worden gereden en zo nodig worden genationaliseerd, in ieder geval onder stringent toezicht inclusief integriteitstoetsing niet alleen aan de poort maar ook gedurende de aanstelling. Banken moeten worden gedwongen tot het nemen van verlies bij de verkoop van woningen die onder water staan en er moet een oplossing komen waarbij de restschuld volgens het geldend regime wordt gesaneerd in minnelijk of wettelijk traject.

Ik hoop ook dat door een nieuwe regering snel orde op zaken wordt gesteld voor wat betreft de problematiek van de samenloop van incassobevoegdheden zoals beschreven in het rapport Paritas passé; deze problematiek heeft kunnen ontstaan door kortzichtig handelen van de wetgever in formele zin en de populistisch0e verlustiging in spierballentaal de wanbetaler nu eens echt stevig te zullen aanpakken zonder oog te hebben voor het integraal incasso effect van dergelijke regelgeving voor de debiteur in een problematische schuldsituatie. Zo heeft bijvoorbeeld opgeklopte maatschappelijke verontwaardiging over niet betaalde premie zorgverzekering geleid tot het juridische monstrum Wet Wanbetalers zorgverzekering met 30% boete van geld op geld en bronheffing, terwijl de concurrente crediteur in de straat weer het nakijken heeft als het aankomt op incasso van zijn vordering, omdat de zorgverzekeraar er al met de buit vandoor is.

Vele gezinnen worden nu geteisterd door een samenloop van beslagen, al dan niet samenhangend met een hypotheekschuld. Zij genieten niet zelden een inkomen ver beneden 90% van de bijstandsnorm, hetgeen zij zeker als zij laaggeletterd zijn moeilijk weten op te krikken tot een leefbaar niveau. Zij hebben er recht op dat onverwijld rechtvaardige oplossingen worden gecreëerd en geïmplementeerd! Slechter dan het nu is, kan het bijna niet worden. Er moet snel iets gebeuren! Dum spiro spero (Zo lang er leven is, is er hoop)".