maandag 1 oktober 2012

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 3

Derde gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (zie ook deel 1 en deel 2):
"Mijn oplossing zou zijn: achterstelling van de bank als crediteur voor het volledige bedrag van de vordering bij incasso ten opzichte van de gewone, concurrente schuldeisers en/of beperking van de vordering van de bank tot het bedrag van de termijnafhankelijke opeisbare achterstand al dan niet in combinatie met gedwongen herfinanciering vanuit de Wsnp waarbij de theoretische restschuld onder de schone lei geveegd wordt, aannemend dat aan de voor de Wsnp geldende toelatings- en andere eisen wordt voldaan. Die herfinanciering zou door de Rijksoverheid moeten worden gestimuleerd bijvoorbeeld door een garantieregeling voor de (publieke) kredietbanken. Laat de banken maar opdraaien voor de crisis die zij zelf hebben veroorzaakt, waarbij de banken bij mij niet aan boord behoeven te komen met de stelling dat zij worden getroffen door de gevolgen van echtscheiding en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de huwelijksproblemen van hun debiteuren. Die problemen waren namelijk statistisch uitstekend voorzienbaar voor iedereen die wilde zien. Het CBS onderzoekt iedere vijf jaar de omloopsnelheid van huwelijken en maakte in oktober 2010 bekend dat 1 op de 4 huwelijken strandt. Het is het risico van de banken dat zij zeer veelvuldig hebben gekozen voor het maximale verdienmodel van de aflossingsvrije 120%-hypotheek op basis van twee inkomens.

“De mooiste bloemen groeien aan de rand van de afgrond”, was de legendarische uitspraak van de Rotterdamse bankier Slavenburg in het periodiek overleg van de raad van bestuur van de gelijknamige bank, waar totdat in 1983 de FIOD binnenviel, vervalsing van de administratie en witwassen aan de orde van de dag waren . Slavenburg was daarmee zijn tijd ver vooruit, kunnen we achteraf constateren en lichtend voorbeeld voor onder meer meester -zakkenvuller Dirk Scheringa, tegen wie tot op de dag van vandaag geen strafvervolging is ingesteld .“Kleine dieven stelen klein, grote dieven stelen groot”, placht mijn vader zaliger gedachtenis te zeggen en gelijk had hij! Vele slachtoffers van de DSB kregen in de tussentijd levenslang, maar dat is nu eenmaal het lot van de kleine luyden: “The Poor Pay More!”.

De economische crisis is primair veroorzaakt door de banken die mateloos consumentisme hebben aangemoedigd tegen beter weten in waarbij jaar in jaar uit meer werd uitgegeven dan er werd verdiend vanuit de onzinnige veronderstelling dat deze schulden uit economische groei voldaan zouden kunnen worden -terwijl in de tussentijd betrokkenen hun zakken vulden met even onzinnige bonussen. De overfinanciering in Nederland is nog veel ernstiger dan bijvoorbeeld in de VS en de meeste andere landen in de EU mede door het bestaan van de fiscale rente-aftrek en daarmee verbonden de aflossingsvrije hypotheek .

De consument had dat krediet natuurlijk kunnen weigeren maar dat eiste zelfdiscipline in de vorm van uitstel van behoeftenbevrediging. Uitstel van behoeftenbevrediging is in onze samenleving eerder uitzondering dan regel -en waar dat toe leidt, kunnen we dagelijks zien om ons heen. Hoe is dat toch gekomen? Heeft dat te maken met een stortvloed van tv-reclames waarbij levensgeluk afhankelijk wordt gesteld van nieuwe auto’s. keukens, caravans en zeilboten en de daarmee gemoeide financiering met een telefoontje te regelen is? Dergelijke boodschappen vallen in vruchtbare bodem bij de overwegend stuurloze plofgeneratie die wordt geboren met een mobieltje in de hand en een i-pad onder het kussen en ook langs die weg van jongs af aan met reclame (en virtueel geld) wordt overspoeld".