donderdag 4 oktober 2012

De slecht geinformeerde burger bijt vaak vermijdbaar op een houtje

Van Gemeente.nu:

"Door het grote aantal kortingen, toeslagen en de uiteenlopende voorwaarden die daaraan verbonden zijn, dreigen belastingplichtigen door de bomen het bos niet meer te zien. De veelheid aan regelingen leidt tot ongelijkheid tussen de goed geïnformeerde burger die weet van welke regelingen hij gebruik kan maken, en de minder goed geïnformeerde burger die dit niet weet"

Opmerking:
Inkomenreparatie is een vast onderdeel van schuldhulp. Soms blijken schulden direct betaalbaar wanneer met terugwerkende kracht de inkomenspositie op orde kan worden gebracht.

Dit zien we ook bij samenloop van incassobevoegdheden waarbij een debiteur door een samenloop van beslagen een inkomen onder de beslagvrije voet kan krijgen en waarbij de betrokken deurwaarders van elkaar niet weten dat dit het geval is en de debiteur zelf niet in staat is hierover adequaat met de deurwaarders te communiceren om tot inkomensreparatie te komen. In het KBvG-rapport "Paritas passe" wordt daarom onder meer gepleit voor de instelling van een beslagregister.