donderdag 25 oktober 2012

A Mariska Orban - Libera nos Domine!

Terecht stelt Eric van den Berg het tenenkrommend optreden van Mariska Orban gisteren bij Pauw & Witteman aan de kaak, zie link. In dit bericht staat een link naar het tv-programma zodat lezers zelf kunnen nagaan wat zij hiervan vinden.

Schaamteloos en straffeloos maakt zij als zogenaamde representant van het R.K. volksdeel de RKK en de R.K. gelovigen te schande door het doen van uitlatingen die te dom en te gevoelloos zijn voor woorden. Van "fact checking" heeft zij kennelijk nog nooit gehoord en haar opvattingen over psychiatrie zegt zij te ontlenen aan Freud. Respect voor de diepste gevoelens van anderen is haar vreemd.

Bij het kwijnend Katholiek Nieuwsblad is zij dus zeer goed op haar plaats temidden van de andere redacteuren die bij een echte krant nog niet waren aangenomen als schoonmaker.

De redactie van het KN meld ik maar even dat ik nog steeds een klacht bij de Raad voor Journalistiek in de pen heb die zodra ik even wat meer tijd heb de deur uitgaat. Het lijkt mij trouwens ook dat het KN solliciteert naar een klacht van scheidend SG Demmink door het oplepelen van oude prakjes onder de schijn van een nieuw gerecht.

Naar ik vrees zal Mariska Orban als rooms, dom blondje nog wel vaker worden uitgenodigd en ongetwijfeld iedere uitnodiging accepteren.

De Mariska Orban - Libera nos Domine!