dinsdag 16 oktober 2012

Beteugelen hypotheekverstrekker meer dan ooit noodzakelijk

Het BKR maakte deze week bekend wat voor insiders geen verrassing wekt:

"Het aantal betalingsproblemen op de hypotheek is in 2012 verder toegenomen. Op dit moment hebben 72.367 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen. Een stijging van bijna 10.000 achterstanden sinds 1 januari 2012. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.

Op basis van de laatste cijfers verwacht BKR dat het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen op de hypotheek, aan het eind van dit jaar op zo’n 76.000 uitkomt. Hoewel het probleem procentueel beperkt is, is het een serieus signaal. ”Een hypotheek niet betalen, is een van de laatste dingen die je doet. Daar is waarschijnlijk al veel andere ellende aan vooraf gegaan”, zegt Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. “En vlak ook de gevolgen van een gedwongen verkoop niet uit. Door de dalende huizenprijzen staan steeds meer huizen onder water.”  

"Onder water staan" wordt een probleem wanneer je aan de lopende verplichtingen niet kunt voldoen en wordt overgeleverd aan de incassopraktijken van de bank die zwaar geschut voor de incasso heeft zoals beslag op inkomen voor de volledige achterstand en gedwongen verkoop van de woning al dan niet in combinatie met een onherroepelijke volmacht.   In het rapport Paritas Passe is beschreven hoe zeer deze machtspositie van de hypothecaire geldverstrekker kan leiden tot ontwrichting van de integrale financiele situatie van eenn huishouden. Het ware te wensen dat in het coalitie-accoord om te beginnen aandacht wordt besteed aan de bescherming van de beslagvrije voet en de bestrijding van de ongewenste gevolgen van de samenloop van incassobevoegdheden bij debiteuren in problematische schuldsituaties.   Zie ook de reeks "Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek"