woensdag 10 oktober 2012

"After the Sentence". Over de butler van de paus en Harry Potter

Onder deze link staat een analyse van Sandro Magister en onder deze link het verslag van de laatste zittingsdag (inclusief uitspraak waarvoor kennelijk niet veel raadkamertijd nodig was!) van het proces tegen de butler.

Geconstateerd kan worden
dat het proces erop gericht leek bepaalde elementen (mededaders/medeplichtigen?) uit beeld te houden,
dat de toch wel erg rare en niet erg snuggere butler volgens de media (waarschijnlijk?) niet in beroep komt (aangezien vermoedelijk gratie is beloofd plus een baantje ten Vaticane, zodat hij in de gaten gehouden kan worden en zoveel mogelijk kan worden voorkomen dat hij zich gaat roeren in de media),
dat voor mij de vraag blijft of de verdachte toerekeningsvatbaar was maar zo niet dan kun je natuurlijk geen gratie verlenen - en dat maakt zo'n  genereuze indruk;
dat zijn biechtvader alle afschriften aanpakte en deze pas ging vernietigen toen hij doorhad dat deze afkomstig waren van diefstal (erg slim kind kennelijk)
en de voorlopige hechtenis gedeeltelijk moest worden doorgebracht in een ruimte die veel weg heeft van de bezemkast waarin Harry Potter door zijn oom en tante werd ondergebracht, alleen was in die kast wel een hoofdkussen.

Onze Heilige Moeder heeft zich ook in deze fase van deze kwestie weer niet van haar beste zijde laten zien. We zullen zien wat de komende maanden brengen inclusief het proces tegen de IT-man (alweer een leek).