vrijdag 26 oktober 2012

Afschaffing zorgtoeslag per 2014

Van De Telegraaf:

"VVD en PvdA willen de zorgtoeslag volledig afschaffen in 2014. De toeslag wordt overbodig op het moment dat de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk worden, stellen bronnen rond de kabinetsformatie.

Afschaffen van de zorgtoeslag levert 4,5 miljard euro op. Dat bedrag wordt volledig teruggegeven aan de burger via een verlaging van de derde schijf in de inkomensbelasting van 42 naar 38 procent, eveneens per 2014.

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die in 2006 met het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd als tegemoetkoming in de zorgkosten. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders ontvangen een toeslag die afhankelijk is van het eigen inkomen".

Kanttekening:
Indien alleen compensatie plaats vindt door tariefsverlaging IB is dat per definitie onvoldoende voor de allerlaagste inkomens. Voordeel is wel dat het beslag op de zorgtoeslag daarmee ook komt te vervallen.