woensdag 19 september 2012

Vereniging voor Credit Management signaleert historische dieptepunt CMI (index)

Van de Vereniging voor Credit Management (VVCM):

"De naweeën van de zomerperiode in combinatie met de structurele slechte economische ontwikkelingen zorgen voor een historisch lage CMI. Normaliter is de maand augustus al een maand waarin factoren zoals omzet, nieuwe klanten en totaal geïncasseerd bedrag slecht uitkomen, maar de uitkomst voor augustus 2012 is zorgelijk. De gunstige factoren waar omzet, nieuwe klanten en geïncasseerd bedrag deel van uitmaken, laten overall een spectaculaire daling zien, van 52,2 in juli naar 42,2 nu! Ook komen de negatieve factoren maar niet uit het dal, deze stijgen licht naar 49,5 maar blijven negatief. De voorspelling dat de CMI verder zou dalen is dus uitgekomen. Een klein pluspuntje is het gegeven dat het vervallen saldo nog geen last heeft van de algehele malaise binnen bijna alle gemeten elementen. Van de 10 elementen scoren er 8 onder de maat en daarmee kan worden gesteld dat de voortdurende economische crisis over de volle bree-dte zijn tol eist".