vrijdag 21 september 2012

Richtlijn Rechtbank Arnhem voor incassokosten in verstekzaken

De Rechtbank Arnhem heeft na vragen van deurwaarders een richtlijn gepubliceerd over de hoogte van de incassokosten bij onbetwiste vorderingen:

"In de sectoren civiel en kanton van de rechtbank Arnhem is besloten onbetwiste vorderingen tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in civiele zaken vanaf 1 september 2012 langs de volgende lijnen te beoordelen:

1. Stel- en specificatieplicht: gesteld moet zijn welke buitengerechtelijke incassowerkzaamheden in het concrete geval zijn verricht. De data van verstuurde aanmaningsbrieven moeten tenminste worden vermeld. Het overleggen van brieven kan ook.

2. Als minstens drie aanmaningsbrieven zijn verzonden, is voldoende gesteld (ter onderbouwing van de vordering) omdat het dan gaat om meer dan een herhaalde aanmaning. Dit mogen ook standaard brieven zijn. Bij een kleiner aantal brieven hangt het van de aard en omvang van deze brieven en de overige werkzaamheden af of de vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten wordt toegewezen.

3. Ook interne buitengerechtelijke incassokosten komen voor vergoeding in aanmerking, maar dat moet wel duidelijk gesteld worden.

Het voorgaande geldt eveneens bij bedongen buitengerechtelijke incassokosten. Ook verstekzaken worden vanaf 1 september 2012 beoordeeld volgens bovengenoemde lijnen.

Genoemde stel- en specificatieplicht gelden ook in zaken waarop de nieuwe regels inzake buitengerechtelijke incassokosten van toepassing zijn. De (minimale) eis van drie aanmaningsbrieven geldt in die gevallen niet".