zaterdag 1 september 2012

Pontificia Academia Latinitatis

Van  de Telegraph:

"Vatican officials want to see the language of Cicero and Caesar spread beyond the walls of the tiny city state, the only place in the world where ATM cash machines give instructions in Latin.

They say Pope Benedict XVI is preparing to establish a new pontifical academy for the study and promotion of Latin, to be known as the "Pontificia Academia Latinitatis".

Cardinal Gianfranco Ravasi, the president of the Pontifical Council for Culture, said the academy will be staffed by "eminent academics of various nationalities, whose aim it will be to promote the use and knowledge of the Latin language in both ecclesiastical and civil contexts, including schools."
Latin remains the official language of the Roman Catholic Church and the idea is that if more people understand it, it will be easier to explain and disseminate the Church's teachings".

Kanttekening:
Vooruitlopend daarop zou in kerkprovincies alvast eens gekeken kunnen worden naar de kwaliteit van het Latijns onderricht en de bijscholing van het zittend presbyterium, bijvoorbeeld digitaal.

Dat leidt weer een beetje af voor de criminele viespeuken onder hen die anders kinderporno op de computer gaan bekijken. Visitatie van de computers van het presbyterium in dit opzicht lijkt mij ook wel iets bijvoorbeeld voor de staf van het aartsbisdom. Dat leidt die staf weer een beetje af van het indienen van onterechte tuchtklachten tegen mede-gelovigen en zo. Zo zijn onze manieren!