woensdag 26 september 2012

Minder mensen in WSNP - maar wie helpt de drop-outs?

Uit de Telegraaf:

"Na een lange periode van een stijging, daalt het aantal uitspraken waarbij schuldsanering wordt opgelegd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Sinds 2008 steeg het aantal schuldsaneringen gestaag, om in het vierde kwartaal van 2011 een piek te bereiken van 3963 uitspraken. Mede daardoor werden er in totaal in 2011 bijna 15.000 schuldsaneringen uitgesproken, ongeveer 30 procent meer dan in 2010. Maar sinds de jaarwisseling daalt het aantal uitspraken. Zo stond de teller in het tweede kwartaal van 2012 op 3226 uitspraken.

Een schuldsanering betekent dat iemand met schulden 3 jaar lang zich aan financiële verplichtingen moet houden. Na die periode kan een rechter de schuldenaar een 'schone lei' geven en vervallen de schulden. 

Volgens Jungmann ligt de daling aan een veranderde aanpak bij gemeenten. ,,Je kan pas in de schuldsanering komen, als je eerst in de schuldhulpverlening bij de gemeente hebt gezeten en een schuldeiser niet meewerkt. Twee jaar terug is besloten om selectiever te zijn bij het toelaten tot de schuldhulpverlening.’’
Het gaat vooral om motivatie. Als die goed is, kan een persoon het traject in.’’ Dat de daling pas begin dit jaar inzette is volgens Jungmann logisch. ,,In het begin werden nog veel twijfelgevallen wel doorgelaten, dat is nu minder. Bovendien stabiliseert in sommige regio’s het aantal aanvragen.’’

Von der Hoff biedt nog een tweede verklaring: ,,Ik hoor, vooral van rechters, dat de kwaliteit van de verzoekschriften steeds matiger wordt. De gemeenten moeten die aanleveren als de hulp op gemeentelijk niveau op niets uit is gelopen. Maar door bezuinigingen wordt daar minder aandacht aan geschonken. Daardoor keuren rechters ze minder snel goed".

Kanttekeningen:
1. Maar wat doen we met mensen die in het minnelijk traject niet meer worden geholpen, zie "Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk"
2.  Rechtbanken doen er goed aan uitspraken te publiceren waarin gemeenten hebben gebroddeld. Het is onaanvaardbaar dat gemeente nog steeds niet weten hoe de Rechtbank moet worden beleverd om zorgvuldig te kunnen beslissen, voor een voorbeeld, zie "Een rechtbank is geen afvalputje".