woensdag 19 september 2012

Meer executieveilingen woningen- luilekkerland voor executanten?

Van Z24:

"Het aantal woningen dat gedwongen via een executieveiling is verkocht, is vergeleken met vorig jaar fors opgelopen.

Klik hier!
In augustus werden er 170 woningen gedwongen via een veiling verkocht. Dit is een stijging van 18,1 procent ten opzichte van augustus 2011 (144). Dat meldt het Kadaster woensdag.
De stijging is mede opvallend omdat er steeds meer protest komt tegen het veilen van woningen. De veilingen zouden niet eerlijk verlopen en de oorspronkelijke eigenaar met een hogere restschuld opzadelen dan nodig". 

Opmerking:
Deze informatie is afkomstig van het kadaster. Het zou goed zijn als ook banken werd opgelegd hierover informatie te verstrekken waarbij ook aan de orde komt hoeveel veilingen zijn aangezegd en afgeblazen en welke kosten daarvoor aan hypotheekdebiteuren in rekening zijn gebracht. 

In het genus buitengerechtelijke incassokosten nemen de veiligkosten een aparte positie in met -naar ik begrijp- een hoog luilekkerlandgehalte voor de executanten. Nader onderzoek lijkt mij geboden. Het is niet de bedoeling dat een crediteur ongerechtvaardigd wordt verrijkt door de de aan de debiteur in rekening gebrachte executiekosten.