vrijdag 28 september 2012

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 2


Tweede gedeelte van mijn artikel, dat deze week verschenen is in Tijdschrift voor Schuldsanering (deel 1):

"Ernstig te laken zijn mijns inziens ook de uitlatingen van de Rabo die ik aantrof op de website van BNR van zaterdag 3 augustus 2012: "In maart zei de financieel directeur van de coöperatieve bank, Bert Bruggink, dat hij zich geen zorgen maakt over de hypotheekportefeuille van de bank: “Onze klanten zijn buitengewoon netjes met afbetalen en met de rente.’’ Alsof iedereen die zijn schulden niet kan betalen "niet netjes" is! Zou die benadering zijn overgenomen van het CJIB? “Er zijn niet-willers en niet-kunners en niet-kunners bestaan niet!”

De strategie van de banken is de schaal van het probleem te ontkennen ("downplaying") om overheidsinterventie zo veel mogelijk te voorkomen en zo de handen vrij te houden om de radeloze debiteur te knippen en te scheren zonder pottenkijkers van overheidswege. Effect van executoriaal beslag van de bank op het inkomen voor de volledige hoofdsom plus rente en kosten is, dat alle afloscapaciteit wordt weggezogen en gewone concurrente crediteuren inclusief de verhuurder en de energieleverancier het nakijken hebben .

In de USA gaat men anders dan in Nederland niet met fluwelen handschoenen om met banken en de wijze waarop die hun uitwinningsbevoegdheden uitoefenen. De regering sloot daar in februari 2012 een overeenkomst waarbij de vijf grootste banken 26 miljard dollar betaalden wegens overfinanciering . In Nederland legt de AFM aan de Rabobank een boete op van wel EURO 150.000,00 wegens schending van de zorgplicht en overfinanciering; daar is de directie ongetwijfeld erg van geschrokken met het oog op de hoogte van de reservering voor de bonuspool. De Rabo zal nu trouwens wel anders piepen na de in de VS voorbereide claims wegens participatie in de manipulatie van de LIBOR (interbancair rentetarief waarbij door Rabo-medewerkers onjuiste referentiewaarden zijn opgegeven)".