woensdag 26 september 2012

"Hoog tijd voor een nieuwe regering die niet wegkijkt van schuldenproblematiek" - 1


Uit een deze week in Tijdschrift SchuldSanering verschenen artikel van mijn hand:
                           “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and money system, for if they did, I believe
there would be a revolution before tomorrow morning”

"ING maakte op 9 augustus 2012 bekend te verwachten dat eind 2013 1 op de 4, dat wil zeggen 800.000 woningen “onder water” staat (waarde lager dan hypotheek). Begin mei van dit jaar werd door de Vereniging Eigen Huis (VEH) na een onderzoek bekend gemaakt dat een op de zes huishoudens in ons land met een restschuld op hun woning kampt van gemiddeld EURO 30.000 . Er staat volgens de VEH 15,3 miljard euro aan hypothecaire schulden open waar geen zakelijke zekerheid tegenover staat. Steeds meer debiteuren hebben te maken met een betalingsachterstand op hun hypotheek in combinatie met een moeilijk verkoopbare woning.

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) gaf in een persbericht van 9 juli 2012 aan te verwachten dat eind van dit jaar 720.000 mensen een betalingsachterstand hebben bij het aflossen van schulden bij bijvoorbeeld banken en internetwinkels of het betalen van de hypotheekrente. Dat is 8 procent van de mensen met een lening. In 2008 kon ruim 6 procent niet op tijd aflossen volgens de BKR Kredietbarometer. Incassomaatregelen van banken zijn aan de orde van dag waarbij de grosse van het hypotheekakte wordt gebruikt om beslag te leggen voor het volledige bedrag van de geldlening die wegens het verzuim immers integraal opeisbaar wordt. Bij beslag op loon en uitkeringen blijft er van het proportioneel te verdelen bedrag voor andere schuldeisers weinig beslagruimte over.

Het is hoog tijd dat de banken worden beteugeld in hun mateloze executiedwang voor incasso van hun restschulden, nadat zij eerst debiteuren in het pak hebben geholpen door hen in krediet te verzuipen. Het is sinds 1 juli voor rechtbanken mogelijk om een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad te stellen . Een van de voorwaarden is dat de vraag in kwestie speelt in een groot aantal samenhangende kwesties. De Voorzieningenrechter in de Rechtbank Utrecht heeft op 3 augustus 2012 in een zaak van de Rabobank de volgende vraag voorgelegd aan de Hoge Raad: "Levert de grosse van de tussen partijen opgemaakte notariële hypotheekakte tevens een executoriale titel op in de zin van artikel 430 Rv, voor de na uitwinning van het hypotheekrecht overgebleven restantvorderingen uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening die ten tijde van het verlijden van de hypotheekakte reeds bestonden?".

Pertinent onwaar lijkt mij de recent in de media ontwikkelde stelling dat de Rabobank dit jaar "met honderd van dergelijke gevallen te maken zal krijgen" . Dat zijn er natuurlijk veel meer. Eerst wordt de debiteur gegijzeld met de onherroepelijke volmacht en daarna uitgemergeld voor de restschuld. Recent pleegde een debiteur van jawel de Rabobank zelfmoord voor de deur van de bank: De 57-jarige debiteur had eind 2007 EURO 600.000 hypotheek van de bank geleend. Hij had toen een bruto jaarinkomen van EURO 10.000,00 euro. Toen de betalingsachterstand was opgelopen tot EURO 8.133, besloot de Rabobank het huis te veilen. Die veiling werd op de dag van de zelfmoord gewoon doorgezet. Het huis werd voor EURO 280.000 uit de veiling gekocht door Bodemgoed BV, een 100%-dochter van de Rabobank. Het werd door de Rabobank vervolgens te koop gezet voor EURO 350.000 . Een mooi verdienmodel, heet dat in de bancaire wereld! Het zou banken verboden moeten worden direct of indirect onroerende zaken waarop zij hypothecaire rechten hadden gevestigd na uitwinning binnen drie jaar met winst te verkopen zonder gehouden te zijn de achteraf gerealiseerde netto winst aan de hypotheekdebiteur ten goede te laten komen. Banken immers bepalen het moment van uitwinning. Opvallend genoeg zijn over deze kwestie tot heden nog geen Kamervragen gesteld".