woensdag 19 september 2012

Dreigende sluiting Huis Doorn – typisch voorbeeld van gebrek aan historisch benul

De bezuinigingsplannen van VWS voorzien in een halvering van de subsidie voor Huis Doorn van € 430.000 naar € 215.000

Kaiser Wilhelm nam na WOI zijn toevlucht in Doorn en bleef daar tot aan zijn dood. De Eerste Wereldoorlog was een  waterscheidingsmoment in de wereldgeschiedenis. Wie onze tijd wil begrijpen, moet ook studeren op WOI en de diepe wonden die daardoor werden geslagen in complete generaties. Na WOI vond een geo-politieke herschikking plaats en ontstonden de oorzaken die later sterk bijdroegen aan het uitbreken van WOII waardoor opnieuw de hele wereld zou schokken op zijn grondvesten en nooit meer terug zou keren in de oude toestand.

Wie Huis Doorn bezoekt loopt midden in de geschiedenis. Honderden vrijwilligers doen hun uiterste best dit belangrijke deel van de wereldgeschiedenis (vandaar ook de naam Wereldoorlog!) levend te bewaren; de rondleidingen worden deskundige en enthousiast gegeven. Ook is er een bescheiden maar zeer goed gerichte boekenaanbod.

Het museum stelt dat het zonder de huidige rijksbijdrage moet sluiten voor het publiek. Jaarlijks bezoeken ruim 25.000 cultuurliefhebbers het kasteel, waar ooit de Duitse Keijzer Wilhelm II woonde. Omdat de entreeprijs van het museum nu al op negen euro ligt, wil de museumdirectie voorkomen dat bezoekers meer voor het museum gaan betalen.

Een reductie ad EURO 215.000,-- zou verder voor een cultuurfonds of bijvoorbeeld voor de de staat Duitsland toch overkomelijk moeten zijn, wanneer daarmee dit museum kan worden open gehouden. Lezers met connecties vervoeg U bij de directie van Huis Doorn,

Lezers van dit weblog weten dat WOI allang voor mij een bijzonder belangstellingsgebied is. Ik heb enkele boeken gerecenseerd voor het WOI-tijdschrift  in Nederland“ De Groote Oorlog” en ook op dit weblog daaraan regelmatig aandacht besteed, zie: