donderdag 6 september 2012

Beslagenregister komt eraan!

Van Accountancynieuws.nl:

"Uit informatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) blijkt dat het aantal loonbeslagen stijgt. De precieze omvang van deze stijging is niet bekend, omdat geen landelijke registratie van loonbeslagen plaatsvindt. Dit schrijft staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Op basis van de onlangs door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde Verordening gegevensverstrekking zal de KBvG in de toekomst de beschikking krijgen over gegevens die betrekking hebben op de werkzaamheden van haar leden, waaronder ook beslagleggingen. De verordening wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant en treedt dit najaar in werking.

Ongeacht de precieze omvang van de stijging van het aantal loonbeslagen is de stijging volgens De Krom zorgelijk, omdat het erop wijst dat ook het aantal personen met betalingsachterstanden stijgt. Men moet aangegane financiële verplichtingen nakomen maar er is voor de schuldenaar wel een bepaald bestaansminimum als rechtsbescherming geregeld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering".