vrijdag 31 augustus 2012

Zorgverzekering voor velen onbetaalbaar. Nou en?

Uit het AD:

"Voor veel mensen is de maandelijkse zorgpremie financieel niet meer op te brengen. Dat meldt het AD vandaag. Uit een rondgang langs vier grote verzekeraars blijkt dat elke maand enkele duizenden klanten geen geld meer hebben voor de verzekering.
De zorgverzekeraars zien het aantal klanten dat een betalingsregeling wil treffen toenemen ten opzichte van vorig jaar en verwachten dat die stijging doorzet.

'Zo'n 200 mensen per dag doen bij ons een aanvraag voor een betalingsregeling,' weet woordvoerder Richard Lancée van Menzis. 'Dat waren er vorig jaar om deze tijd nog honderd per dag. Wij verwachten dat die groep mensen met financiële problemen alleen maar groter wordt.'

Commentaar:

Het is al zeer geruime tijd bekend dat de Wet wanbetaling zorgverzekeraars een monstrum is waarbij feitelijk de paritas creditorum wordt geschonden en de aanwezige middelen door 30% verhoging en bronheffing worden weggezogen ten laste van de andere crediteuren en niet zelden bovendien debiteuren onder het bestaansminimum van 90% van de beslagvrije voet terechtkomen als gevolg van samenloop van incassobevoegdheden.

Op politiek en bestuurlijk niveau is dit allang bekend maar kennelijk zijn deze ernstige problemen die in sommige gevallen zelfs levensbedreigend kunnen zijn, geen redenen om in actie te komen.