maandag 13 augustus 2012

"Meer steun werkgever bij schulden?" Laat de Vader Staat eerst zorgen voor bodembescherming!

De NVVK wil kennelijk even in de media meesurfen op het bericht over de loonbeslagen,  zie website NOS:

"Werkgevers moeten personeel met schulden beter ondersteunen. Daarmee kan het ziekteverzuim onder mensen met financiele problemen flink worden teruggedrongen. Dat zegt de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK.

Het aantal schuldgevallen stijgt snel en daarmee het aantal loonbeslagen. Bij sommige bedrijven heeft de deurwaarder bij een op de vier werknemers beslag gelegd op het loon. Werkgevers zijn daar niet goed op voorbereid, zegt de NVVK. 

Loonbeslag heeft volgens de NVVK grote gevolgen:mensen slapen slecht en kunnen zich slecht concentreren omdat al hun energie naar hun financien gaat".

Naschrift:
Dit is allemaal leuk en aardig maar het zou beter zijn geweest nog eens te hameren op de noodzaak dat iedereen in Nederland recht heeft op bescherming te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan, onder meer aan de orde gesteld in het onderzoeksrapport "Paritas Passé".

Terwijl duizenden Nederlanders tot over hun oren in de schulden zit worden zij door samenloop van incassoinstrumenten gedwongen om te leven van een bedrag dat soms aanzienlijk lager is dan 90% van de bijstandsnorm. Ook betrokkenheid van de werkgever bij de schulden lost dit niet op! Vader Staat draait zich schaterend om en laat hen tobben! Ik zie uit naar een nieuw kabinet dat aandacht heeft voor deze problematiek en maatregelen neemt om te voorkomen dat het geknapte riet wordt gebroken!