woensdag 15 augustus 2012

Debiteuren vogelvrij in Nederland omdat overheid nalaat centrale regie te nemen

"Schuldenaren zijn zo goed als vogelvrij in Nederland. En helaas zijn dat er steeds meer. Naar schatting een kwart van de gezinnen heeft betalingsproblemen en wordt als gevolg daarvan behoorlijk achter de broek gezeten.

Dat blijkt uit het nieuws dat het aantal loonbeslagen afgelopen kwartaal met 15 procent is gestegen. Gezinnen met schulden hebben het meest te duchten van de overheid. Verschillende onderdelen van het staatsapparaat, zoals de Belastingdienst, waterschappen, gemeenten en provincies hebben het recht verkregen om vorderingen rechtstreeks van de bankrekeningen van de schuldenaar te laten afschrijven. Die hebben het loonbeslag daarvoor niet eens nodig.

Ook het College voor Zorgverzekeringen heeft vergaande bevoegdheden en mag zorgpremie rechtstreeks laten inhouden van het salaris. Zorgverzekeraars en verhuurders kunnen niet zomaar bij het salaris, maar kregen van de wetgever wel de mogelijkheid om beslag te leggen op toeslagen.

Gewone crediteuren moeten naar de rechter voor een loonbeslag. Of voor beslag op goederen of vermogen. Zij doen dat steeds vaker en veel sneller. Enerzijds omdat het crediteurenbeheer vaak wordt uitbesteed aan bedrijven die weinig boodschap hebben aan de schuldenaar, anderzijds om niet helemaal achteraan te staan als eerst overheden en verzekeraars al rechtstreeks een greep naar het inkomen hebben gedaan.

Deurwaarders en incassobureau's sluiten in toenemende mate prestatiecontracten om hun marktpositie te behouden. Dat is slecht nieuws voor de schuldenaren, want deze kantoren moeten 'scoren'.

Het enige houvast voor de schuldenaar is de bepaling dat de beslagvrije drempel ligt op 90 procent van de bijstandsnorm. Maar als er van meerdere kanten wordt gejaagd is het moeilijk te voorkomen dat een gezin daar onder schiet. Daarom is het zeer wenselijk dat er een vorm van centrale regie wordt geregeld".

Vindplaats: De Stentor