maandag 9 juli 2012

Wee U, debiteur, als U in Gemert woont

De Gemeente Gemert-Bakel helpt mensen met een schuldenpakket onder EURO 10.000,00 niet meer. Zij moeten naar de Rabobank of het zelf uitzoeken.Per 1 juli 2012 kreeg in Nederland iedere ingezetene recht op gemeentelijke schuldhulp maar in de gemeente Gemert-Bakel geldt dat kennelijk niet.

Het ED meldt:
"Mensen met schulden tot 10.000 euro die bij de gemeente Gemert-Bakel aankloppen voor schuldhulpverlening, kunnen gratis hulp krijgen van de Rabobank Peel Noord. Dat is namelijk de nieuwste partner van deze gemeente op dit vlak.

De ondersteuning gebeurt op vrijwillige basis. Maar de 'oude' manier, waarbij een ambtenaar hielp bij het financieel orde op zaken stellen, vervalt wel. Het is dus óf de Rabobank, of zelf iets verzinnen. Wie meer schuld heeft dan 10.000 euro valt in een andere regeling".

Geen woorden worden gewijd aan de kwaliteit van de geboden hulp. Wordt het vrij te laten bedrag op de juiste wijze berekend? Wordt aan schuldeisers op de juiste wijze proportioneel uitgedeeld. Verkoopt de Rabobank en passant kredietjes van zichzelf voor herfinanciering. Wordt er indirect door de schuldeisers uit het VLTB wel degelijk een  vergoeding betaald?

Is het geen schending van privacy als de Gemeente je dwingt je hebben en houden aan een private partij bloot te leggen? Vindt het CBP hier ook nog iets van?

Een bank heeft niet per definitie verstand van schuldhulp, omdat het een bank is. Sterker nog vele debiteuren zijn (en worden) door banken in de problemen gebracht, zeker in de tijd waarin het krediet nog aan de bomen groeide. Schuldhulp hoort bij deskundige partijen en de Wet op de Gemeentelijke schuldhulp geeft de gemeente Gemert niet het recht met deze truc ingezetenen van schuldhulp die aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen voldoet uit te sluiten.

Naar ik vrees zijn Kamerleden inmiddels te druk met de vakantie en verkiezingen om hier vragen over te stellen. Dat is erg jammer voor al degenen die nu in Gemert Raboschuldhulp door de strot gewurgd krijgen en zo door de bank worden genomen.