maandag 9 juli 2012

Vroegsignalering schulden volgens Stas De Krom "nog niet eerder zo dichtbij"

Uit de brief van de Staatssecretaris SZW aan Tweede Kamer:

"15 juni jl. lag er nog geen zienswijze van het CBP. Stichting LIS heeft tijdens de bijeenkomst toegelicht dat het CBP wel een opening geboden heeft om ook de laatste stap, de realisatie van het systeem, te kunnen zetten. De vraagpunten van het CBP richten zich met name op de vraag in hoeverre de schulden die worden geregistreerd voorspellend zijn voor het ontstaan van problematische schulden. De voorspellende waarde van de registratiecriteria kan op verschillende manieren – vooraf dan wel achteraf - worden aangetoond. Dit biedt perspectief om daadwerkelijk tot een schuldenregistratie te komen.

De partijen betrokken bij het LIS beraden zich thans op een reactie richting het CBP en daarmee dus ook op besluitvorming over het vervolg. Ik heb inmiddels begrepen dat alle partijen betrokken bij het LIS willen meewerken aan de verdere ontwikkeling van het systeem.

De mogelijkheid om tot een systeem van schuldenregistratie te komen is naar mijn indruk nog niet eerder zo dichtbij geweest. Dit is het moment voor partijen om door te pakken. Daarom heb ik er op aangedrongen om de uitdaging aan te gaan, hun verantwoordelijkheid te nemen en ook de laatste stap te zetten. De verantwoordelijkheid en het initiatief ligt weliswaar bij hen, maar ik heb aangegeven dat ik uiteraard bereid ben om het verdere proces te faciliteren. Ik zal uw Kamer informeren over de verdere ontwikkelingen".
 
Naschrift:
De tijd zal het leren.
 
Nog steeds wordt door de overheid geen verantwoordelijkheid genomen en is wat mij betreft onduidelijk wat het "faciliteren van het proces" dan wel mag inhouden zonder wetswijziging. Kopje koffie met een koekje?
 
Inmiddels zijn we vier jaar bezig. Misschien zijn de optimisten onder de lezers blij met deze vrijblijvende persoonlijke indruk. Dat zij hun gegund!