maandag 23 juli 2012

Schuldenvrij naar de schuldhulp?

Het AD (hard copy) meldt vandaag dat steeds meer huishoudens een beroep doen op kredietbanken om hun maandelijkse rekeningen te betalen, omdat zij zelf niet in staat zijn het overzicht over de huishoudfinancien te bewaren.

De GKB Assen betaalt al voor "honderden schuldenvrije huishoudens gas, water, licht en andere nota's". Bij de Stadsbank Oost Nederland gaat het om "1000 op een totaal van 6500 huishoudens" Landelijk gaat het volgens het AD om minstens "15.000 huishoudens".

"Schuldhulpverleners wijzen het toeslagenstelsel van de overheid als grote boosdoener aan voor de toeloop".

Mij benieuwt:
- welke onderzoeksgegevens aan het aantal van 15.00 ten grondslag liggen;
- en of de huishoudens in kwestie een kostendekkende vergoeding betalen voor deze vorm van dienstverlening;
- of wordt gekeken in hoeverre de functie " repressieve schuldhulp" in het totaal van de dienstverlening minder  budget heeft als gevolg van deze van overheidswege verleende busgethulp aan debiteuren zonder problemen.

Of zou het gewoon een komkommertijd-verhaaltje zijn omdat het AD ook eens aandacht aan schuldenproblematiek wilde besteden? Onduidelijk is wat de aanleiding is geweest voor juist dit bericht op juist dit moment.