maandag 9 juli 2012

Reactie NL Vereniging van Budgetcoaches (NVVBC) op budgetcoaching Rabo en Adago

"Beste mevrouw Schruer,

Als initiatiefnemer en bestuurslid van de NVVBC kan ik zeggen dat onze vereniging in haar visie en missie niet negatief staat tegenover budgetcoaching door private partijen, zo lang de geldende wetten, beleidsregels, statuten en gedragscodes nageleefd worden. Ik ben het met u eens, dat budgetcoaching door banken en (dochter-ondernemingen van) gerechtsdeurwaarders een groot risico met zich mee brengen van bevoordeling van bepaalde crediteuren en van onduidelijke scheiding van persoonlijke, commerciƫle en maatschappelijke belangen. De 'zuiverheid' van de geboden dienstverlening dreigt in het gedrang te komen, tenzij een grote mate van scheiding, transparantie en verantwoording van toepassing is. Dit geldt ons inziens evenzeer voor publieke partijen die zich met budgetcoaching of schuldhulpverlening bezig houden. Ook daar is nog het nodige te verbeteren, en niet alleen in Gemeente Gemert-Bakel...

Wellicht is het een (toekomstige) gezamenlijke taak van de bedrijfs-, branche- en beroepsverenigingen om toezicht te houden op de kwaliteit, kwantiteit, integriteit en betrouwbaarheid van de uitvoering van budgetcoaching en schuldhulpverlening? Of denkt u dat dit een echte overheidstaak is? Hoe zou een en ander praktisch georganiseerd moeten worden?"