dinsdag 10 juli 2012

Kijk, kijk! Er komt een proef-LIS en dat mogen we ook nog weten!

Na de wazige brief van de Stas van gisteren is gisteren kennelijk besloten dat het Nederlandse volk alsnog mag weten dat het CBP heeft bewilligd in een proef-LIS. Zou onder meer mijn weblog hebben gemaakt dat SZW de NVVK bereid heeft gevonden hierover meer openheid te geven?

De Stas heeft als hij dit bij het schrijven van de brief gisteren al wist de Kamer minst genomen nogal abstract op de hoogte gehouden. Zo werkt kennelijk democratie anno 2012.

Documentatie van het CBP die normaal op de website wordt vermeld is daar niet te vinden. Ook het gewijzigd plan van het LIS is trouwens niet bekend. Typisch polderlands om alles behalve open en transparant te zijn.

De NOS schrijft:

"Eerdere plannen om informatie over betalingsachterstanden op te slaan in een landelijk systeem, werden door het College Bescherming Persoonsgegevens geweigerd. Het CBP staat nu wel positief tegenover het plan, maar wil dat er eerst een proef wordt uitgevoerd.

De NVVK zegt dat niet alle betalingsachterstanden in het systeem worden opgeslagen. Het gaat vooralsnog om onder meer huur- en hypotheekachterstanden, leningen bij gemeenten en thuiswinkelbedrijven en achterstanden op de energierekening. Telefoonrekeningen die niet zijn betaald worden bijvoorbeeld niet in het informatiesysteem opgeslagen".

Al zeer lang is dringend noodzakelijk dat het LIS er komt. Het is dus zeer toe te juichen dat daartoe nu eindelijk stappen worden gezet. Dit heeft allemaal weer veel te lang geduurd. Hoofdschuldigen zijn het CBP in combinatie met de rijksoverheid. Door dit schuldig verzuim is de schuldenproblematiek in Nederland nodeloos vergroot.

Tijd zal leren hoe lang het daadwerkelijk gaat duren voordat die stappen worden gezet en op welke wijze die worden gezet. Stay tuned!