zaterdag 7 juli 2012

"Kardinaal heeft zoon"

De Telegraaf schrijft:

"Een kardinaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk heeft een zoon van ongeveer 30 jaar oud. Dat meldt het Italiaanse weekblad Panorama in zijn nieuwste editie. Het tijdschrift noemt geen naam, maar zegt dat het gaat om iemand uit de kring van Tarcisio Bertone, de omstreden nummer 2 van het Vaticaan.

Het is niet duidelijk wat de bron van Panorama is. De Rooms-Katholieke Kerk spreekt het bericht tegen. De bewering is „volkomen onjuist en ongegrond”, zei de pauselijke woordvoerder".

Naschrift:
De tijd zal leren wat het waarheidsgehalte van deze mededeling is. Gegeven de moraliteit van kardinalen met leugenaar Eijk wat mij betreft voorop en het persbeleid van het Vaticaan weten we dat aan de ontkenning door het Vaticaan geen betekenis kan worden toegekend. Kreuznet heeft al een kandidatenlijstje waarvan het na lezig te meer frappeert dat de paus het recent al dan niet op eigen initiatief nodig vond in kardinaal Bertone nog eens publiek zijn vertrouwen te bevestigen.