maandag 9 juli 2012

En wat vindt de KBvG van deurwaarders die aan budgetcoaching doen

In de nieuwsbrief van Groenewegen & Partners lees ik:

"Budget Coaching

In een vorige nieuwsbrief hebben we uw aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Als de schuldhulp bij de gemeenten door het wetsvoorstel nog verder onder druk komt te staan, kunnen we via Adago Budget Coaching snel een oplossing bieden.

Door de toevoeging van Legiteam kunnen we nu ook Budget Coaches detacheren. Naast Budget Coaching voor een vast tarief per cliënt, kunnen wij nu ook een ervaren Budget Coach bij u detacheren die daardoor direct beschikbaar is voor uw cliënten als de situatie daarom vraagt.
Geïnteresseerd in een kennismaking met Adago Budget Coaching? Stuur een mail"

Over het verschijnsel Adago uitte ik al eerder mijn zorgen nadat lezers mij hadden gemeld dat de pretense budgetcoaches van toetsen of blazen wisten ten aanzien van de beslagvrije voet, de paritas creditorum en geen antwoord gaven op de vraag of crediteuren van Groenewegen een preferente behandeling kregen. Adago slaagde er in december 2011 de lijsttrekker van de SP als uitgangbord te gebruiken.

Herinnert U zich nog de budgetcoaches van de DSB die er in slaagden staatssecretaris Klijnsma in de luren te leggen, terwijl later bleek dat onder het genot van een kopje koffie thuis een handtekening kon worden gezet voor looncessie waarbij de beslagvrije voet werd geschonden. Zie ook deze link Op 17 november 2009 ging de DSB Bank failliet. De Commissie Scheltema sprak hierover in juni 2010 duidelijke woorden: looncessie belemmert schuldsanering en bedreigt gelijkheid schuldeisers. Later bleek dat DSB-directeur Van der Zalm had geschreven aan de DNB dat er minder op debiteuren behoefde te worden gereserveerd omdat middels de looncessie het debiteurenrisico zeer was verkleind. Zo kon Scheringa meer geld uitgeven aan AZ en kunst voor zijn museum.

Ik hoop dat de KBvG  een onderzoek instelt naar deze nevenactiviteit van deurwaarders op insolventieterrein en de daarbij al dan niet aangehouden kwaliteitseisen. Daar gaat men in ieder geval niet twee maanden op vakantie en vragen ook de verkiezingen op 12 september geen aandacht die het bedrijfsproces stil legt.