maandag 23 juli 2012

"Dreigen met de koevoet" - over laakbaar optreden incassobureau's's

Onder deze kop heeft de Consumentenbond in de Geldgids een zeer kritisch artikel geplaatst over het optreden van incassobureau's.

Aan de orde komen onder meer:
- een klacht over Intrum Justitia die maandenlang niet reageert op klacht dat de verkeerde persoon wordt gedagvaard en doorgaat met "stalken";
-  een klacht over Intrum Justitia die blijft dreigen dat er beslag wordt gelegd zonder aan te geven dat daartoe eerst door de rechter een uitspraak moet worden gedaan;
- Intrum Justitia ondanks de quasi objectieve benaming een in Zweden ten beurze genoteerd bedrijf is;
- afwezigheid van vergunningenstelsel  en toezicht op incassobedrijven;
- klachten over de kwaliteit van de  klachtenbehandeling door NVI, waarbij beslissingen op klachten niet worden gepubliceerd;
- vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de klachtencommissie van NVI (slager keurt eigen vlees);
- handel in non-existente vordering waarbij de rechtsbijstandsverzekeraar uit overwegingen van kostenbesparing de onterechte vordering betaalt;
- (terecht) streven Consumentenbond om te komen tot verlaging van het minimumbedrag van EURO 40,00  dat sinds 1 juli mag worden gerekend na de eerste betalingsherinnering;
- risico van ongewenste praktijk van stapeling van incassokosten door die te berekenen over iedere vervallen termijn.