woensdag 18 juli 2012

22 november- 19e editie Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

"Alle actualiteiten in één dag

Na de bankencrisis en de inmiddels jaren durende recessie neemt de schuldenproblematiek ongekend grote vormen aan. Het Bureau Kredietregistratie gaf recent aan dat 700.000 personen regelmatig moeite hebben hun schulden te betalen.

Nieuwe groepen debiteuren melden zich: jongeren, ouderen, ZZP-ers, eigen woning-bezitters. Deze groepen vragen om een specifieke benadering die ook kostentechnisch optimaal moet zijn. Want iedere euro die aan schuldhulp wordt uitgegeven wordt drie keer omgedraaid.

Daarnaast speelt preventie en vroegsignalering een steeds belangrijker rol om te voorkomen en zo vroeg mogelijk te signaleren als er moet worden bijgestuurd. 

Tijdens het 19e Actualiteitencongres Schuldhulpverlening komen alle relevante ontwikkelingen aan bod en worden oplossingsrichtingen besproken.

Wie het congres heeft bezocht weet niet alleen wat er in het veld speelt, maar is ook beter toegerust om daarmee om te gaan.

Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van: Schulden komen nooit alleen - Publicatie de Nationale Ombudsman Hoe geven gemeenten invulling aan de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening?Gemeentelijke invulling van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, een vraagstuk in transitie - Publicatie Nadja Jungmann Discussieer mee over de toekomst van schuldhulpverlening!

Onder deskundige begeleiding van dagvoorzitter Pieter Webeling, gaat u in gesprek met topsprekers vanuit NVVK, de Nationale Ombudsman en Nadja Jungmann en Erica Schruer"

Zie deze link