donderdag 21 juni 2012

Kabinet nog steeds "in beraad" over verzoek Tweede Kamer om reactie op "Paritas Passé"

Uit een brief van Staatssecretaris De Krom aan de KBvG van 18 juni 2012:

"Het kabinet heeft momenteel het verzoek van de Tweede Kamer om een reactie op het rapport "; debiteuren en crediteuren in de knel door ongelijke incassobevoegdheden in beraad"

Naschrift:
Het rapport werd op 11 april 2012 behandeld door de Vaste Kamercommissie SZW. Het kabinet denkt nu dus al ruim twee maanden na of het gaat reageren op het verzoek om een reactie van het parlement, terwijl duizenden debiteuren van dag tot dag aan den lijve de problemen ervaren die voor hen ontstaan uit de samenloop van incassobevoegdheden waardoor hun inkomen beneden de beslagvrije voet daalt.

Iedere dag dat met name de overheid als mega-crediteur (Belastingdienst, CVZ, CJIB) op deze manier over de rug van de kleine lieden doorincasseert is weer mooi meegenomen, zullen we maar zeggen.

Ik acht deze wijze van overheidsoptreden niet aanvaardbaar in moreel opzicht -en dan druk ik mij nog heel voorzichtig uit.