vrijdag 22 juni 2012

Basale bescherming van wonen, energie en zorg is voor iedereen noodzakelijk

Nadja Jungmann en ik schreven een artikel voor het Tijdschrift voor Schuldsanering onder bovenstaande titel:

"Op 9 januari 2012 stuurde de staatssecretaris De Krom de nadere memorie bij het wetsvoorstel Gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Eerste Kamer (32 291).  Hierin komt duidelijk het beeld van de terugtrekkende overheid naar voren: “Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en  oplossen van hun problematische schulden. Als iemand gemakzuchtig is en veel te optimistisch over zijn of haar financiële mogelijkheden dan is betrokkene daar in veruit de meeste gevallen zelf verantwoordelijk voor”.
Vanzelfsprekend zijn mensen zelf verantwoordelijk voor het op orde houden van hun financiën. Ook is het van belang om overcreditering zoveel mogelijk te voorkomen. Dat gebeurt momenteel al doordat de banken in dit opzicht veel voorzichtiger zijn geworden. Daarnaast blijft preventie van belang om het ontstaan van nieuwe problematische schuldsituaties zoveel mogelijk te voorkomen. Niet iedereen beschikt zonder meer over de vaardigheden om de huishoudfinanciën goed te managen".

 "Met dit artikel willen we met klem onder de aandacht brengen dat de transformatie van schuldhulpverlening naar een tijdelijke voorziening voor de “happy few” de beleidsopdracht met zich brengt om tevens een  basale bestaansvoorziening te creëren voor de “unhappy majority” (en hun minderjarige kinderen!) voor wie een schone lei (voorlopig) buiten bereik ligt . Zij staan voor de opgave om met hun schulden verder te leven zonder keer op keer uit huis te worden gezet, van energie te worden afgesloten, dan wel problemen te hebben met hun zorgverzekeraar. Selecteren aan de poort is prima, maar wie buiten staat moet wel basale bodembescherming genieten. Dat is niet alleen in het belang van de debiteur maar strekt ook “tot nut van het Algemeen”.

Naschrift:
Nu het kabinet de ogen lijkt te sluiten voor de noden van zeer velen in Nederland die kapot worden gebeurt door schuldeisers -met Vadertje Staat voorop- is het meer dan ooit noodzakelijk dat politieke druk wordt ontwikkeld op dit onderwerp. Het kabinet moet zelfs nog nadenken of het genegen is in te gaan op een verzoek van het parlement ruim twee maanden geleden om een reactie te geven op "Paritas Passé", zie link.

Deze kwestie kan niet wachten tot de verkiezingen. Er gaan nu mensen kapot en worden zelfs tot zelfmoord gedreven. Dit is nu juist wel iets voor een spoeddebat met 30 handtekeningen!