woensdag 1 februari 2012

Rabo wijzigt prognose ontwikkeling woningmarkt

Uit het ED:

"De prijs van koopwoningen blijft nog jaren dalen.De komende vier jaar neemt de gemiddelde prijs per jaar met 3 tot 5 procent af. In 2015 is een gemiddelde koopwoning in Nederland 20 tot 30 procent goedkoper dan tijdens de topperiode halverwege 2008. 

Dat voorspelt Rabobank in een nieuw rapport over de perspectieven van de bouwsector. De mate waarin de prijzen verder dalen is afhankelijk van de ingrepen in het huidige woningmarktbeleid".

Eerder gaf de Rabobank voor 2012 een (mijns inziens weinig realistische) prognose van een daling van 2,5% af.

Ook de Rabo is kennelijk uiteindelijk genoopt bij de realiteit uit te komen na eerdere pogingen de markt te beinvloeden door afgegeven prognoses.

Vraag is trouwens of dit nieuwe bericht niet is bedoeld de overheid te beinvloeden iets te doen aan duidelijkheid over het nieuwe fiscale regime van de de rente-aftrek dat tot voor kort uit ronduit kortzichtige overwegingen buiten discussie is verklaard.